KIT 300 Resistencias Diversos Valores 5%

KIT 300 Resistencias Diversos Valores 5%

--------------------

Codigo 1178

--------------------

--------------------

Precio --> $200

--------------------